Зміст статті

  

  

   

  

 

 Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1271 від 04.10.2019 року на базі Сумського державного університету буде проводитися:

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 року на базі Сумського державного університету буде проводитися: 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузі знань «Механічна інженерія»

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

 1. Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

 1. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

2.1 Проблеми міцності конструкцій і споруд.

2.2 Вібрації в машинах.

2.3 Вібродіагностика машин.

2.4 Задачі розрахунку опор і ущільнень.

 

 1. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

 1. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики. 

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика. 1. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

 1. Секція «Модифікація поверхні», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

6.1 Захисні покриття для машинобудування і індустрії, отримані різними методами осадження (CVD, PVD, вакуумно-дугове, магнетронне, лазерне і електронно-променеве, іонна імплантація з іонним осадженням).

6.2 Методи модифікації поверхні металів, сплавів, кераміки, полімерів та виробів з них (іонна імплантація, електронно-пучкова, лазерна, хіміко-термічна та ін.).

 

 1. Секція «Хімічне машинобудування», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

7.1 Процеси та обладнання хімічних технологій. 

7.2 Розрахунок та конструювання машин та апаратів хімічних виробництв.

7.3 Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв.

7.4 Промисловий та екологічний інжиніринг хімічних виробництв.На Конкурс приймаються роботи до 15 лютого 2021 р. (за поштовим штемпелем) у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного закладу вищої освіти.

Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей». Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих конкурсних комісій знімаються з розгляду (обов’язково із зазначенням причин).

Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 27 по 28 квітня 2021 р. у формі науково-практичної конференції в режимі відеоконференції.

 

Наказ МОН про Положення (витяг, п.4, 5)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 6. креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 7. наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 8. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами

 

      У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

{accordion}
{accordion_tab title="Рейтинговий список робіт, поданих для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020/2021 н.р. "} 

 1. Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів»
 2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»
 3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва»
 4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»
 5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»
 6. Секція «Модифікація поверхні»
 7. Секція «Хімічне машинобудування»

 

Програма підсумкової науково-практичної конференції

  

Підсумки конкурсу

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» в 2020-2021 н. р. Постфактум.

 

 

1. НТУ «ХПІ» Рябоштан Валентин

 

 

Шостий рік поспіль на базі Сумського державного університету факультету технічних систем і енергоефективних технологій проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія». Згуртований колектив СумДУ вміло скористався нагодою зарекомендувати себе гостинним хазяїном заходу.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» проводиться з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи, творчого піднесення студентів технічних ЗВО України. 

Головою конкурсної комісії призначено д-р фіз.-мат. наук, проф., проректора з наукової роботи Чорноуса А. М., заступником голови комісії виступив канд. техн. наук, доц., декан факультету технічних систем і енергоефективних технологій Гусак О. Г. Зважаючи на широкий спектр тематик інженерної галузі, робота конкурсу була організована за п’яти тематичними секціями: прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (голова секції д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри ПМ та ТКМ Дядюра К. О.); кoмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин) (голова секції д-р техн. наук, проф., проф. кафедри ЗМ і ДМ Симоновський В. І.); сучасні технології промислового виробництва (голова секції д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри ТМВІ Залога В. О.); гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика (канд. техн. наук, проф., завідувач кафедри ПГМ Ковальов І. О.); компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати (голова секції канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри ТТФ Ванєєв С. М.).

Конкурс проводиться в два етапи: перший етап (заочна форма) і другий етап (очна форма, у вигляді конференції). Сформована компетентна галузева конкурсна комісія, до складу якої увійшли 27 провідних спеціалістів-представників від ЗВО та виробництва з кожного наукового напряму конкурсу.

 

Із 2019 року офіційним партнером заходу виступила компанія Прогрестех-Україна: постачальник інжинірингових послуг провідним світовим виробникам авіатехніки, проектних рішень аеропортам та іншим інфраструктурним об’єктам цивільного призначення (найбільший замовник і партнер компанія Boeing). Приємним сюрпризом для студентів-переможців були спеціальні нагороди від імені офіційного партеру конкурсу.

Оргкомітет сподівається, що підсумкова науково-практична конференція сприятиме співпраці молодих учених-інженерів і розвитку перспективних зв’язків творчої студентської молоді.

 

Згадаймо як це було. Фотоархів для Вас...

 

     

      

 

 

Короткий фотоархів

 

 

Контактні особи:

 

 Секретар комісії – к. т. н., доцент кафедри ПМ і ТКМ Харченко Надія Анатоліївна

тел. +38 (099) 720 46 88.

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua