Ми сьогодні - це дружній колектив однодумців, що кожного дня вдосконалюється та наші любі студенти, кожен з яких наша сім'я; наші дослідження та розробки, здобутки та перемоги, академічна мобільність студентів та стажування викладачів; своя лабораторія та науково-навчально-виробничій центр. 

Кожного року ми виборюємо призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки, спеціальностей.

Наші працівники постійно публікуються у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Кафедра співпрацює з партнерами із України та світу, зокрема Чехії та Словаччини, є постійним партнером у спільних проєктах в рамках міжнародних грантових програм. Активно реалізовує довгострокові та короткострокові програми міжнародної академічної мобільності своїх студентів та працівників (звісно зі стипендіальною і грантовою підтримкою). Із 2020 року діє аспірантура, є спецрада із захисту дисертацій. Є як держбюджетні науково-дослідні робіти, так і наукові госпдоговори.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється за такими спеціальністю 132 "Матеріалознавство" відповідно предметній області «Engineering and Technology» механічна інженерія.

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua