Зміст статті

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» проводиться з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи, творчого піднесення студентів технічних ЗВО України. 

Для участі у Конкурсі необхідно до 15 лютого 2022 р.

(за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи на адресу:

Проректору з наукової роботи

Сумського державного університету

голові галузевої конкурсної комісії

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань "Механічна інженерія"       

проф. ЧOРНОУСУ АНАТОЛІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ

вул. Римського-Корсакова, 2

м. Суми 40007

Авиапочта конверт шаблон: стоковые векторные изображения, иллюстрации | Depositphotos

  

 

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України N21179 від 05.11.2021 року на базі Сумського державного університету буде проводитися:

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України N21179 від 05.11.2021 року на базі Сумського державного університету буде проводитися:

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузі знань «Механічна інженерія»

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

 1. Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

 1. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

2.1 Проблеми міцності конструкцій і споруд.

2.2 Вібрації в машинах.

2.3 Вібродіагностика машин.

2.4 Задачі розрахунку опор і ущільнень.

 

 1. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

 1. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики. 

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика.

 1. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

 1. Секція «Модифікація поверхні», яка включає перспективні напрями наукових досліджень: 

6.1 Захисні покриття для машинобудування і індустрії, отримані різними методами осадження (CVD, PVD, вакуумно-дугове, магнетронне, лазерне і електронно-променеве, іонна імплантація з іонним осадженням).

6.2 Методи модифікації поверхні металів, сплавів, кераміки, полімерів та виробів з них (іонна імплантація, електронно-пучкова, лазерна, хіміко-термічна та ін.).

 

 1. Секція «Хімічне машинобудування», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

7.1 Процеси та обладнання хімічних технологій. 

7.2 Розрахунок та конструювання машин та апаратів хімічних виробництв.

7.3 Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв.

7.4 Промисловий та екологічний інжиніринг хімічних виробництв. 

 

        8. Секція «Екологічна безпека в механічній інженерії», яка включає перспективні напрями
наукових досліджень:

8.1 Технології захисту навколишнього середовища.

8.2 Екологічний моніторинг та менеджмент довкілля.

8.3 Екологічна безпека підприємств хімічної, машинобудівної промисловості та
підприємств теплоенергетики.

8.4 Сталий розвиток та збалансоване природокористування. 

 

На Конкурс приймаються роботи до 15 лютого 2022 р. (за поштовим штемпелем) у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного закладу вищої освіти.

Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки No605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей». Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевих конкурсних комісій знімаються з розгляду (обов’язково із зазначенням причин).

Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 12 по 13 квітня 2022 р. у формі науково-практичної конференції в режимі відеоконференції.

 

 

Наказ МОН про Положення (витяг, п.4, 5)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 6. креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 7. наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 8. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами

 

      У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

 

 1. Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів»
 2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»
 3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва»
 4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»
 5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»
 6. Секція «Модифікація поверхні»
 7. Секція «Хімічне машинобудування»
 8. Секція «Екологічна безпека в механічній інженерії», яка включає перспективні напрями
  наукових досліджень

 

 

Програма підсумкової науково-практичної конференції

 

 

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua