"Прикладне матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів"

 

Кафедра «Прикладне матеріало­знавство і ТКМ» організована і функціонує з 01.10.1983 року
згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 247-1 від 20.06.1983 р. на базі Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту ім. В.І. Леніна.

 

Початкова назва кафедри «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство». Першим завідувачем кафедри був призначений к.т.н., доцент Пчелінцев В.О.

Викладацький склад кафедри «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» 1983 року:

 • Пчелінцев Віктор Олександрович - доцент, к.т.н., зав.каф.
 • Лісін Володимир Михайлович - асистент
 • Сологубовський Валентин Михайлович - ст.викл.
 • Гапонов Юрій Миколайович - доцент, к.т.н.
 • Жермунська Лілія Борисівна - доцент, к.т.н.
 • Руденко Лідія Федорівна - ст. викладач
 • Раб Валентина Миколаївна - асистент

 

  Пчелінцев Віктор Олександрович, к.т.н., доцент. Перший завідувач кафедри.Трудову діяльність розпочав у м. Троїцьк Челябінської області з серпня 1958 р. після закінчення Одеського технікуму залізничного транспорту ім. Ф.Є. Дзержинського. В 1962 р. поступив до Харківського політехнічного інституту ім. В.І.Леніна на інженерно-фізичний факультет. В період з 1966 р. до 1968 р.   проходив практику  на посаді старшого лаборанта у фізико-технічному інституті м. Сухумі, де захистив диплом   з   теми «Дослідження структури і властивостей матеріалів джерел струму для космічної техніки». Закінчив інститут у 1968 році  за фахом - фізика металів і  був направлений для роботи у ВНДІ Компресормаш м. Суми. У дослідному інституті відділу міцності працював на посадах від   молодшого   наукового  співробітника до керівника групи структурного аналізу де  набув  виробничого та дослідницького  досвіду. В 1980 р. за­кінчив заочно аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію зі спеціа­льності 05.16.01 «Металознавство і термічна обробка матеріалів» у Жданівському металургійному інституті. Основний науковий напрям - руйнування металів і підвищення конструкційної міцності методами об'ємного та поверхневого термо-механічного впливу на матеріал виробу. Результати наукових розробок запровадже­ні на виробництвах нафтової і хімічної промисловості України і СНД.

 

 Сологубовський Валентин Михайлович.

Випускник Сумського артучилища у 1941-1942 рр. воював на Кавказі у складі 350-го артилерійського полку, потім у складі 10-ї армії під Сталінградом. Брав участь у визволенні Польщі з боями пройшов Німеччину. Підполковник у відставці. Нагороджений 3 орденами Вітчизняної війни І та II ст., 3 орденами Червоної Зірки та 15 медалями. Працював ст. викладачем цивільної оборони, деканом загально-технічного факультету.

 

 

 

Лісін Володимир Михайлович. 

Закінчив Київську артспецшколу, потім артучилище  і  служив у Прикарпатському воєнному окрузі. Після закінчення Артилерійської інженерної академії м. Москва працював ст. викладачем Сумського артучилища. З 1970 р. по 1972 р. знаходився у Алжирі в спецвідрядженні. Лісін В.М. працював в університеті з 1978р. на посаді викладача. Загальний стаж його викладацької роботи у вищих навчальних  закладах складає 43 роки. При безпосередній участі В.М. Лісіна   створені  лабораторії   формування, литва та зварювання.

 

 

 

   

 

 Руденко Лідія Федорівна - ст. викладач
У 1963 - 1968 р. навчання в  Жданівському металургійному інституті, закінчила металургійний факультет зі спеціальності «Металознавство обладнання і технологія термічної обробки». До 1971 р. працювала інженером-технологом Сумського насосного заводу; потім до 1972 р. у ВНДІ Компресормаш ст. інженером металографічної лабораторії. З листопаду міся­ця працювала асистентом кафедри «Технологія машинобудування», а з 1979 р. ст. викладачем.
Лідія Федорівна з 1977 р. і по сьогоднішній час виконує обов'язки заступника декану інженерного факультету. Вона одна з кращих лекторів університету, за свою довголітню і добросовісну працю нагороджена високою урядовою нагородою - медаллю «За трудову доблесть».

 

 Раб Валентина Миколаївна - ст. викладач
У 1964 - 1970 р. навчалася в Харківському політехнічному  інституті на спеціальності «Фізика металів». Свою трудову діяльність Валентина Миколаївна розпочала з посади старшого   інженера   ВНДІ Компресормаш у квітні 1970 р. у відділі міцності матеріалів, де пропрацювала 10 років у  лабораторії рентгеноструктурного аналізу. З вересня 1980 року працює в Сумському державному університеті: спочатку асистентом, а з 1994 року – ст. викладачем. Валентина Миколаївна неодноразово нагороджувалась подяками і отримувала Почесні грамо­ти. Вона зарекомендувала себе як досвідчений, висококваліфікова­ний, чуйний викладач.

 

Кафедра з 1983 р. по 1997 р. вела підготовку студентів інженерного факультету (~1200 чол. на рік) з дисциплін: "Матеріалознавст­во" та "Технологія конструкційних матеріа­лів", а також студентів економічного та гуманітар­ного факультетів спеціальності "Менедж­мент" і "Переклад" з дисципліни "Система технологій" (~300 чол. на рік).

З 1993 р. завідувачем кафедри "Прикладне матеріалознавство і ТКМ" обрано Сігову В.І.

 

Сігова Валентина Іванівна - завідувач кафедри «Прикладне матеріалознавство і ТКМ» з 1993 до 2009 р., к.т.н., професор.
В 1950 р. закінчила авіаційно-металургійний технікум на Уралі. З 1950 р. по 1963 р. працювала на Омському електромеханічному заводі технологом, потім начальником термічної дільниці і начальником заводської лабораторії. За цей час закінчила Сибірський автодорожній інститут без відриву   від   виробництва  та аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Металознавство і термічна обробка».
З 1974 р. по 1987 р. завідувала кафедрою «Технології металів, холодильного та харчового машинобудування» і була першим проректором Кемеровського технологічного інституту.
В 1985 р. присвоєно вчене звання - професор по кафедрі «Матеріалознавство».
З 1987 р. почала працювати в СумДУ професором кафедри «Технологія конструкційних матеріалів і  матеріалознавство», з 1993 р. завідуюча кафедрою «ПМіТКМ». Також з 1990 р. декан факультету підвищення кваліфікації.
Наукові інтереси в галузі підвищення надійності і довговічності деталей машин шляхом поверхневого насичення металів легованими елементами для підвищення зносостійкості, окалиностійкості та антикорозійних властивостей. Більшість технологій зміцнення були впроваджені в виробництво на 18 заводах Радянського Союзу.
Під керівництвом професора Сігової В.І.  сформовані  матеріальна  та   навчально-методична база для підготовки спеціалістів в галузі «Прикладне матеріалознавство» для  промисловості міста  і області.

 

1997 - 2002 р. за замовленнями підприємств Сумської області та м. Суми студентам спеціальності  «Технологія машинобудування», які були зараховані в університет на 3-й курс після закінчення машинобудівного коледжу,   кафедрою велась посилена підготовка   в   галузі   «Матеріалознавство в машинобудуванні» за рахунок курсів за вибором. Читались дисципліни: «Методи   аналізу   та   контролю сталей і сплавів» (+КР), «Принцип легування сталей і сплавів», «Обладнання термічних цехів», «Технологія зміцнення сталей і сплавів» (+КП) і «Термічна обробка кольорових металів і сплавів». Кафедра брала участь у виконанні дипломних проектів цими студентами в розділі «Спецчастина» (обсягом 25-30% об'єму проекту). З відмінними знаннями матеріалознавства закінчили вуз такі студенти: 1999 р.- гр. МТ-43 Ващенко С.О., Ругаль С.В., Палієнко А.В., Радченко П.О., Дубінін П.О., Долгих В.Ю., Кошик В.І., Рудомет Г.О., Лавриненко О.І., Король В.І., Гонтаренко Н.О.; 2000 р.- гр. МТ-53 Бойко С.В., Кравченко С.П, Сіденко В.В., Євтухов А.В, Сиров С.В, Сільванський О.С.; 2001 р.- гр. МТ-63 Зінченко Р.М., Кас'янов Л.О., Охріменко М.В., Плотников О.О., Ніконоров О.С, Шевцов А.В.; 2002 р.- гр. МТ-73 Одінцов О.М., Могиленец М.В., Корнієнко А.О., В'язовик А.М.,  Бакунов А.,  Заец А.В.

 

Для підготовки кадрів високої кваліфікації на  кафедрі була відкрита разова аспірантура (керівник доц., к.т.н. Любич О.Й.). Першими аспірантами кафедри     були      випускники      нашого  вузу Марченко Станіслав Вікторович і Пустовгар Олександр Володимирович.

 

З 1999 р. кафедра веде підготовку аспірантів на базі кафедри «Матеріалознавство» Київського політехнічного університету (НТУУ«КПІ»).

Згідно з рішенням фахової ради Міністерства освіти від 19 листопада 1998 р. університету видана ліцензія на право підготовки спеціалістів III рівня  акредитації спеціальності 07.90101   «Прикладне  матеріалознавство»


З 01.09.1999 р. були зараховані в університет до першої групи металознавців (МТ-91) такі студенти:    

 • Алексєєва Ірина Володимирівна
 • Бесараб Наталія Іванівна
 • Бондар Юрій Васильович
 • Бородач Тетяна Миколаївна
 • Великодний Юрій Володимирович
 • Великошапка Олександр Миколайович
 • Кірєєва Тетяна Валентинівна
 • Курило Надія Анатоліївна
 • Маренич Захар Миколайович
 • Мирошниченко Світлана Миколаївна
 • Пімоненко Сергій Володимирович
 • Примакова Інна Вікторівна
 • Рєзвих Віталій Вікторович
 • Теслик Олександр Леонідович
 • Троцький Микола Анатолійович
 • Шевченко Віталій Сергійович
 • Шолохова Наталія Сергіївна

  Старостою першої групи металознавців призначений Пімоненко Сергій.

В першій групі матеріалознавців навчалося 7 чол. випускників Сумського машинобудівного коледжу спеціальності «Ливарне виробництво». Всі вони навчалися за контрактами підприємств.

 

Кадровий склад кафедри 2003 р:

 

Викладачі:

 • Сігова Валентина Іванівна - к.т.н., професор, зав. кафедри
 • Пчелінцев Віктор Олександрович - к.т.н., доцент
 • Юскаев Володимир Борисович - к.т.н., доцент
 • Любич Олександр Йосипович - к.т.н., доцент
 • Будник Анатолій Федорович - к.т.н., доцент
 • Руденко Лідія Федорівна - ст. викладач
 • Раб Валентина Миколаївна - ст. викладач
 • Марченко Станіслав Вікторович - ст. викладач

  Навчально-допоміжний персонал:

 • Таранов Володимир Анатолійович - зав. лабораторією
 • Єгоров Сергій Євгенович - ведучий інженер
 • Біловоленко Віталій Миколайович - ст. технік
 • Вінницька Валентина Данилівна - лаборант, секретар

 

Юскаєв Володимир Борисович к. т. н., доцент кафедри.
У 1976 р. закінчив Сумський машинобудівний технікум,  а в1981 р. Сумський філіал ХПІ. Кандидатську дисертацію захистив у 1991 р.
Працює в Сумському державному університеті  з 1991 року. Веде всі види навчальних занять, курсове і дипломне проектування. Наукове спрямування   доцента  Юскаєва В.Б.: вивчення впливу та фізичних основ тертя, зношування деталей машин, тертя і зношування матеріалів з гетерогенною структурою. Володимир Борисович постійно приймає участь у роботі республіканських   методичних   і   науково-технічних  конференціях,   симпозіумах.

 

 Любич Олександр Йосипович к.т.н., доцент кафедри.
Закінчив Український заочний політехнічний інститут у м. Харкові. З 1965 р. до 1992 р. працював у ВНДІ Компресормаш на різних наукових посадах. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка наплавленого матеріалу і процесу зміцнення поверхневого шару леза плужного лемеша з високоміцного чавуну» з спеціальності 05.02.01 - матеріалознавство в машинобудуванні.
З 1992 року працює в СумДУ на кафедрі ПМіТКМ.
Любич О.Й. читає лекції і проводить інші види навчальних занять.
Основними науковими напрямами діяльності є:               
- розробка наплавленого металу зі структурою сірого і високоміцного чавуну;
- розробка наплавленого металу стійкого в умовах абразивного зношування РЗМ і титану, а також технології зміцнення деталей;
- розробка титанистого чавуну стійкого в умовах абразивного зношування і технології його одержання.
Наукові розробки доцента Любича О.Й. освоєні на ВАТ «Сумське науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе», ВАТ Сумський завод «Центролит», ВАТ Московський завод «Борець» та ін. (всього 53 підприємства).

 

 Будник Анатолій Федорович к.т.н., доцент
Після закінчення інституту в 1974 році працював інженером-конструктором в науководослідному інституті. Пі­сля проходження військової служби з 1976 року працював в науково-дослідному секторі університету; спочатку на посаді старшого інженера, а з 1978 до 1995 року - старшого наукового співробітника. 
З 1987 р. до 1991 р. очолював галузеву науково-дослідну лабораторію ущільнюючих композитних матеріалів.
В 1993 році в Інституті проблем матеріалознавства НАН України захистив кандидатську дисертацію з двох спеціальностей - «Порошкова металургія і композиційні матеріали» та «Тертя і зношування в машинах». Тема дисертації «Розробка абразивостійкого трьохкомпонентного композитного матеріалу на основі фторопласту-4».
На кафедрі працює з 1995 року спочатку на посаді старшого викладача, а з 1998 р. на посаді доцента.
Основні наукові напрямки науково-дослідних робіт: триботехнічне матеріалознавство в галузі полімерних композитних матеріалів; технологія одержання полімерних композитів; технологія одержання виробів з полімерних композитів.

 

Вінницька Валентина Данилівна секретар та відповідальний за бібліотеку кафедри

Народилася  31 липня 1941 р. Після закінчення середньої школи працювала  на посаді друкарки в Облспоживспілці з 1961 р. по 1971 р. З 1971 р. по 1987 р. працювала в ВНІІ АЕН завідувачем друкарського бюро. На кафедрі ПМіТКМ працює з 1996 р. на посаді лаборанта. Виконує роботу секретаря кафедри та матеріально-відповідальна за бібліотеку кафедри. За період роботи на кафедрі зарекомендувала себе як відповідальний працівник, приймала безпосередню участь у  верстанні великої кількості навчальних посібників, методичних вказівок до виконання лабораторних.

 

  

Таранов В.А.                                              Біловоленко В.М                                              Єгоров В.Є.

 

Перші групи кафедри (МТ-91, МТ-01, МТ-11) сформували певні традиції, які в подальшому отримали підтримку і розвиток.


Постійно проводяться святкування днів народження студентів, виїзди на природу. Першими в університеті матеріалознавці стали святкувати день кафедри - «Посвячення у матеріалознавці». Студентами  гр.  МТ-91 розроблений  і представлений герб спеціальності, який пізніше був дещо видозмінений гр. МТ-01. Студенти групи МТ-01 склали Гімн матеріалознавців, також першими групами прийнята клятва матеріалознавців.

  

 

Навчальна група МТ-91 в 2003 р. університетською студентською конкурсною комісією признана кращою групою інженерного факультету і зайняла III-е місце в конкурсі по університету за всіма видами конкурсу.

 

Починаючи з 2002 року студенти кафедри проходять виробничу практику на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча та на заводі «Азовсталь».

На кафедрі постійно проводяться наукові конференції та семінари. Студенти займаються науковими розробками за напрямками термічної та хіміко-термічної обробки, зварювання та наплавлення металів, порошкова металургія та полімерні і композитні матеріали.

 

2009 - 2011 р. виконуючий обов’язки зав. кафедри Будник Анатолій Федорович.
За цей час на кафедрі з’явився комп’ютерний клас (ауд. Ц218) на 11 робочих місць, оновлено та доповнено комп’ютерні місця викладачів, а також здійснено ремонт лабораторії (Ц120).

 

Кадровий склад кафедри 2011р:

Викладачі: 

 • Марченко Станіслав Вікторович - к.т.н., ст. викладач, зав. кафедри
 • Пчелінцев Віктор Олександрович - к.т.н., доцент
 • Радзієвський В'ячеслав Миколайович - д.т.н., проф.
 • Юскаев Володимир Борисович - к.т.н., доцент
 • Любич Олександр Йосипович - к.т.н., доцент
 • Будник Анатолій Федорович - к.т.н., доцент
 • Руденко Лідія Федорівна - ст. викладач
 • Раб Валентина Миколаївна - ст. викладач
 • Говорун Тетяна Павлівна - к.ф-м.н., ст. викладач
 • Гапонова Оксана Петрівна - к.т.н., ст. викладач
 • Харченко Надія Анатоліївна - к.т.н., ст. викладач
 • Дегула Андрій Іванович - к.т.н., ст. викладач
 • Руденко Павло Володимирович - асистент

Навчально-допоміжний персонал:

 • Карасенко Валерій Іванович - зав. лабораторією
 • Носонова Любов В'ячеславівна - зав. металографічною лабораторією
 • Мисливченко Олександр Миколайович - інженер
 • Гутенко Ліана Ігорівна - інженер
 • Вінницька Валентина Данилівна -  секретар кафедри

 

З 1 липня 2011 року виконуючим обов’язки зав. кафедри призначено Марченко Станіслава Вікторовича.

 

Марченко Станіслав Вікторович к.т.н., ст. викладач
У 1997 закінчив Сумський державний університет, спеціальність «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка». 1997 - 2000 р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство». Тема дисертаційної роботи «Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву». Працював на кафедрі інженером, завідувачем лабораторії та ст. викладачем. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію.

 

 

 

 

З 1 листопада 2013 року завідувачем кафедри призначено Дядюру Костянтина Олександровича.

 

Кадровий склад кафедри 2016 р.:

Викладачі:

 • Дядюра Костянтин Олександрович - доктор наук, проф., зав. кафедри
 • Юскаєв Володимир Борисович - доктор філософії, доц
 • Руденко Лідія Федорівна - ст. викл.
 • Марченко Станіслав Вікторович - доктор філософії, доц.
 • Руденко Павло Володимирович - асистент
 • Говорун Тетяна Павліна - доктор філософії, доц.
 • Харченко Надія Анатоліївна - доктор філософії, доц.
 • Дегула Андрій Іванович - доктор філософії, доц.
 • Гапонова Оксана Петрівна - доктор філософії, доц.

 Навчально-допоміжний персонал:

 • Карасенко Валерій Іванович - зав.лаб.
 • Куцомеля Юлія Юріївна - зав. металограф. лаб.
 • Вінницька Валентина Данилівна - секретар кафедри
 • Берладир Христина Володимирівна - провідний фахівець

 

Кадровий склад кафедри 2019 р.:

Викладачі:

 • Дядюра Костянтин Олександрович - доктор наук, проф., зав. кафедри
 • Юскаєв Володимир Борисович - доктор філософії, доц.
 • Марченко Станіслав Вікторович - доктор філософії, доц.
 • Руденко Павло Володимирович - асистент
 • Говорун Тетяна Павліна - доктор філософії, доц.
 • Харченко Надія Анатоліївна - доктор філософії, доц.
 • Дегула Андрій Іванович - доктор філософії, доц.
 • Гапонова Оксана Петрівна - доктор філософії, доц.
 • Берладир Христина Володимирівна - доктор філософії, асистент

 Навчально-допоміжний персонал:

 • Карасенко Валерій Іванович - зав.лаб.
 • Куцомеля Юлія Юріївна - провідний фахівець 
 • Вінницька Валентина Данилівна - секретар кафедри
 • Ільїних Анна Анотоліївна - зав. металограф. лаб.

 

З 1 квітня 2020 року виконуючим обов’язки зав. кафедри призначено Гапонову Оксану Петрівну.

Кадровий склад кафедри 2020 р.:

Викладачі:

 • Гапонова Оксана Петрівна - доктор філософії, доц., в. о. зав. кафедри
 • Юскаєв Володимир Борисович - доктор філософії, доц.
 • Марченко Станіслав Вікторович - доктор філософії, доц.
 • Руденко Павло Володимирович - асистент
 • Говорун Тетяна Павліна - доктор філософії, доц.
 • Харченко Надія Анатоліївна - доктор філософії, доц.
 • Дегула Андрій Іванович - доктор філософії, доц.
 • Берладир Христина Володимирівна - доктор філософії, асистент

 Навчально-допоміжний персонал:

 • Карасенко Валерій Іванович - зав.лаб.
 • Сидоренко Юлія Юріївна - провідний фахівець 
 • Великодна Людмила Борисівна - лаборант (секретар кафедри)
 • Ільїних Анна Анотоліївна - зав. металограф. лаб.

 

Фотоісторія груп кафедри ПМіТКМ

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua