Поняття "Академічна доброчесність" в Україні визначають одразу два закони: Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42)[1] (чинний з 28 вересня 2017 року) і Закон «Про вищу освіту»[2] від 01.07.2014 в редакції від 18.03.2020 року. За ними:

 1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

 

Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів дотримується принципів академічної доброчесності: кваліфікаційні роботи студентів проходять перевірку системою StrikePlagiarism.com на наявність текстових запозичень (у 2018 році Міністерство освіти і науки України підписало Меморандум про співпрацю з Plagiat.pl), а саме поняття "академічний плагіат" увійшло до загальновживаної лексики.

За уже згаданими законами академічним плагіатом вважається оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів (Закон «Про освіту», Стаття 42). 

 

Корисні матеріали та посилання:

 

Також пропонуємо переглянути матеріали офіційного сайту СумДУ: 

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua