28 квітня 2021 року в Сумському державному університеті проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія».

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 40 студентів з 19 вищих навчальних закладів.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної відеоконференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

 


з/п

Диплом

I ступеня,

II ступеня,

III ступеня 

Прізвище, ім'я,
по батькові студента 

Прізвище, ім'я, по батькові, посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу 


Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів»

1

Диплом
I ступеня

Голинський
Михайло
Андрійович

Єфременко Василь Георгійович,
завідувач кафедри фізики

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Диплом
I ступеня

Поливаний
Антон
Дмитрович

Тарельник В’ячеслав Борисович,
завідувач кафедри технічного сервісу

Сумський національний аграрний університет

Диплом
IІ ступеня

Герасименко
Олександр

Юрійович

Топоров Андрій Анатолійович, завідувач кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів

Донецький національний технічний університет

Диплом
IІ ступеня

Жуков
Ілля
Дмитрович

Глушкова Діана Борисівна,
завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Диплом
IІ ступеня

Голуб
Наталія
Романівна

Гапонова Оксана Петрівна,
завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

Диплом
IІI ступеня

Мартинюк
Олександр
Антонович

Імбірович Наталія Юріївна,
доцент кафедри матеріалознавства

Луцький національний технічний університет

Диплом
IІI ступеня

Бурлака
Антон
Юрійович

Говорун Тетяна Павлівна,
доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

8

Диплом
IІІ ступеня

Мусієнко
Андрій
Олександрович

Полянський Павло Миколайович,
завідувач кафедри 
загальнотехнічних дисциплін

Миколаївський національний аграрний університет

Диплом
IІI ступеня

Кашуба
Іван
Васильович

Зубков Анатолій Іванович, 
професор кафедри матеріалознавства

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

10 

Диплом
IІI ступеня

Семенчук
Влада
Владиславівна

Дощечкіна Ірина Василівна,
професор кафедри технології металів та матеріалознавства 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

11

Диплом
IІI ступеня

Горячев
Артур
Олександрович

Романченко Володимир Миколайович, 
завідувач кафедри технологічних систем ремонтного виробництва
імені О.І. Сідашенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка


Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»

12

Диплом
I ступеня

Рудик 
Ростислав
Юрійович

Лютенко Василь Єгорович,
доцент кафедри будівельних машин та обладнання

Національний університет  
«Полтавська політехніка
ім. Юрія Кондратюк»

13 

Диплом
II ступеня

Іземенко
Владислав
Вікторович

Загорулько Андрій Васильович,
завідувач кафедри комп’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського

Сумський
державний університет

14 

Диплом
II ступеня

Чудов
Володимир
Володимирович

Батраченко Олександр Вікторович,
доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління

Черкаський державний технологічний університет

15

Диплом
III ступеня

Третяк
Владислав
Володимирович

Грабовський Андрій  Володимирович,
старший науковий співробітник кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

16 

Диплом
III ступеня

Коваль
Владислав
Романович

Свіргун Ольга Анатоліївна,
доцент кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва
ім. В. Я. Аніловича

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

17

Диплом
III ступеня

Гнатенко
Сергій
Андрійович

Іванов Геннадій Олександрович,
доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін

Миколаївський національний аграрний університет


Секція «Сучасні технології промислового виробництва»

18

Диплом
I ступеня

Юсупов
Давід
Андрійович

Євтухов Артем Віталійович,
доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Сумський
державний університет

19 

Диплом
I ступеня

Павлов
Дмитро
Миколайович

Басова Євгенія Володимирівна,
доцент кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

20 

Диплом
II ступеня

Шоломицький
Олексій
Леонідович

Іванов Віталій Олександрович,
завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Сумський
державний університет

21

Диплом
II ступеня

Степанов
Володимир
Володимирович

Марченко Дмитро Дмитрович,
доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу,

Миколаївський національний аграрний університет

22 

Диплом
II ступеня

Савчук
Роман
Олександрович

Литвиненко Олександр Анатолійович, професор кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Національний університет харчових технологій

23

Диплом
III ступеня

Замковець
Данило
Михайлович

Кроль Олег Соломонович,
професор кафедри машинобудування та прикладної механіки

Східноукраїнський національний університет
імені В. Даля

24 

Диплом
III ступеня

Погорілий
Юрій
Олегович

Кусий Ярослав Маркіянович,
доцент кафедри технології машинобудування

Національний університет «Львівська політехніка»

25 

Диплом
III ступеня

Волковський
Олександр
Михайлович

Сиромятніков Петро Степанович,
доцент кафедри технічних систем і технології тваринництва

ім. Б.П. Шабельника

Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка

26

Диплом
III ступеня

Козяр
Ярослав
Анатолійович

Полонський Леонід Григорович,
професор кафедри механічної інженерії

Державний університет «Житомирська політехніка»

27 

Диплом
III ступеня

Завальнюк
Ольга
Олександрівна

Петров Олександр Васильович,
доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування

Вінницький національний технічний університет


Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідромневмоавтоматика»

 28

Диплом
I ступеня

Шепель
Анастасія
Вікторівна

Панченко Анатолій Іванович,
професор кафедри мехатронних систем та транспортних технологій

Таврійський державний агротехнологічний університет
ім. Дмитра Моторного

29 

Диплом
II ступеня

 

Диплом
II ступеня

Іващенко
Влада
Юріївна


Колачева
Анна
Миколаївна

Шевченко Наталія Григорівна,
доцент кафедри гідравлічних машин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

30 

Диплом
III ступеня

Волошина
Ірина
Олександрівна

Гречка Ірина Павлівна,
доцент кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування
механізмів і машин»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

31 

Диплом
III ступеня

Пономаренко
Михайло
Євгенович

Сиромятніков Петро Степанович,
доцент кафедри технічних систем
і технологій тваринництва
ім. Б.П. Шабельника

Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка

32 

Диплом
III ступеня

Кучеренко
Нікіта
Валерійович

Лугова Світлана Олегівна,
ассистент кафедри

прикладної гідроаеромеханіки

Сумський
державний університет


Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»

 33

Диплом
I ступеня

 

Диплом
I ступеня

Шкворченко
В’ячеслав
Павлович


Калініченко
Максим

Петрович

Коновалов Дмитро Вікторович,
завідувач кафедри теплотехніки;


Радченко Андрій Миколайович,
професор кафедри турбін

Херсонська філія національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова


Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова

 34

Диплом
II ступеня

Снісаренко
Дмитро
Олексійович

Шарапов Сергій Олегович,
старший викладач кафедри технічної теплофізики

Сумський
державний університет

35 

Диплом
III ступеня

Лазаренко
Андрій
Дмитрович

Ванєєв Сергій Михайлович,
завідувач кафедри технічної теплофізики

Сумський
державний університет


Секція «Модифікація поверхні»

 36

Диплом
I ступеня

Богатир
Олена
Михайлівна

Борисюк Вадим Миколайович,
доцент кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні

Сумський
державний університет

37 

Диплом
II ступеня

Малишевський
Артур 
Олександрович

Чабак Юлія Геннадіївна,
доцент кафедри фізики

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 38

Диплом
III ступеня

Андрієвський
Владислав
Вячеславович

Уваров Володимир Анатолійович,
доцент кафедри суднового
машинобудування та енергетики

Херсонська філія Національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова


Секція «Хімічне машинобудування»

 39

Диплом
II ступеня

Шматенко
Вячеслав
Анатолійович

Скиданенко Максим Сергійович,
старший викладач кафедри
хімічної інженерії

Сумський
державний університет

 40

Диплом
III ступеня

Байдін
Владислав
Володимирович

Шабрацький Сергій Володимирович,
доцент кафедри машинобудування та прикладної механіки

Східноукраїнський національний університет
ім. Володимира Даля

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua