На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна
комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:
 

№ з/п

Диплом

(I ступеня,

II ступеня,

III ступеня)

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Назва студентської наукової роботи

Прізвище, ім'я, по батькові, посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу


Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів»

 

1

Диплом
I ступеня

Мирошник
Максим
Олегович

Поведінка поверхонь алюмінієвих та титанових сплавів під впливом

стаціонарних потоків іонів аргону та гелію.

Гірка Олексій Ігорович,
ст. наук. співробітник науково-дослідної частини ФТФ

Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна

2

Диплом
I ступеня

Голофост
Максим
Сергійович,


Пономаренко
Лілія
Анатоліївна

Дослідження складу, структури та властивостей марагенової сталі.

Руденко Лідія Федорівна, старший викладач кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

3

Диплом
IІ ступеня

Шнайдер
Валентин Володимирович,


Рябоштан
Валентин Анатолійович

Формування захисного покриття на ливарному магнієвому сплаві МЛ5

методом мікродугового оксидування.

Білозеров Валерій Володимирович,
завідувач кафедри матеріалознавства

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

4

Диплом
IІ ступеня

Куліш
Сергій
Сергійович

Підвищення довговічності та зносостійкості деталей об’ємного

гідроприводу зміцнених новим сплавом Ti-Cr-N, нанесеного

плазмовим методом.

Глушкова Діана Борисівна,
завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства
ім. Петриченко А. М.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

5

Диплом
IІ ступеня

Орловський

Іван
Віталійович


Марчук

Тетяна

Анатоліївна

Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених

дискретними органічними волокнами.

Садова Оксана Леонідівна,
ст. викладач кафедри матеріалознавства

 

Луцький національний технічний університет

6

Диплом
IІI ступеня

Пилявська
Ілона
Володимирівна


Андрійченко
Тетяна
Сергіївна

Жаростійкість сталі У8А з багатокомпонентними

хромотитаноалітованими покриттями.

Лоскутова Тетяна Володимирівна,

доцент кафедри металознавства та термічної обробки

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

7

Диплом
IІI ступеня

Шумило
Єгор
Олександрович

Забезпечення зносостійкості робочих елементів коренерізок

технологічними методами.

Думанчук Михайло Юрійович,
старший викладач кафедри технічного сервісу


 

Сумський національний аграрний університет

8

Диплом
IІI ступеня

Перерва
Валентина

Іванівна

Дослідження впливу активних добавок на властивості ливарних

алюмінієвих композиційних сплавів для автомобілебудування.

Говорун Тетяна Павлівна,

доцент кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

9

Диплом
IІІ ступеня

Риковець
Злата
Мирославівна

Структурні дослідження термоелектричного сплаву TmNiSb.

Богун Лідія Ігорівна,
доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

Національний університет «Львівська політехніка»


Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»

 

10

Диплом
I ступеня

Мерецька
Кароліна Олександрівна

Дослідження напружено-деформованого стану зварних швів вітро-енергетичних установок.

Гречка Ірина Павлівна,

доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

11

Диплом
II ступеня

Точилін
Антон
Олексійович

Обґрунтування параметрів вертикального валкового млина для

виробництва пиловугільного палива.

Ковязін Олексій Сергійович,

ст. наук. співробітник кафедри металургійного обладнання

Запорізька державна інженерна академія

12

Диплом
II ступеня

Мазур
Станіслав Васильович

Удосконалення конструкцій та обґрунтування параметрів

торцевих ущільнень підвищеної герметичності.

Стрілець Володимир Миколайович,

професор кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Національний університет водного господарства та природокористування

13

Диплом
III ступеня

Стремоухов
Денис
Олегович

Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану

робочих коліс відцентрового компресора з дефектами.

Гудков Сергій Миколайович,
доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин

Сумський державний університет


Секція «Сучасні технології промислового виробництва»

 

14

Диплом
I ступеня

Колос
Віталій Олександрович,


Кононович
Віталій Миколайович

Експериментальні дослідження верстатного пристрою для

багатокоординатної обробки деталей типу важелів.

Іванов Віталій Олександрович, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Сумський державний університет

15

Диплом
I ступеня

Марисик
Сергій Володимирович

Використання методів обчислювальної механіки для

удосконалення експлуатаційних показників робочих органів

м'ясорізальних вовчків.

Штефан Євгеній Васильович,
завідувач кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації

Національний університет харчових технологій

16

Диплом
II ступеня

Соколюк
Ганна Вячеславівна

Підвищення ефективності операцій хонінгування глухих отворів.

Колеснік Василь Михайлович,

старший викладач кафедри технології машинобудування

Одеський національний політехнічний університет

17

Диплом
II ступеня

Цибаков
Сергій Миколайович,


Асанов
Денис
Сергійович

Побудова і дослідження математичної моделі температурного

режиму системи застосування МОР при шліфуванні.

Іванова Лариса Петрівна,

старший викладач кафедри інженерної механіки

Національна академія Національної гвардії України

18

Диплом
III ступеня

Фролова
Наталія
Віталіївна

Дослідження та розробка технології зміцнення обкатуванням

роликами гальмівних шківів.

Марченко Дмитро Дмитрович,
доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу

Миколаївський національний аграрний університет

19

Диплом
III ступеня

Карплюк
Роман
Васильович

Підвищення працездатності відрізних фрез за рахунок

виготовлення круглих компенсаційних отворів.

Балицька Наталія Олександрівна,
доцент кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Житомирський державний технологічний університет

20

Диплом
III ступеня

Чумаченко Олександр Олександрович

Забезпечення довговічності та експлуатаційної надійності

бурового обладнання методами інноваційної технології.

Цивінда Наталія Іванівна,
доцент кафедри технології машинобудування

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

21

Диплом
III ступеня

Нуцубідзе
Коста
Аміранович

Розробка та обгрунтування нової конструкції захватного

пристрою як частини мехатронної системи для рішення технологічної

задачі – транспортування об’єкту маніпулювання типу «вал».

Басова Євгенія Володимирівна,
доцент кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідромневмоавтоматика»

 

22

Диплом
I ступеня

Пузік
Роман
Вікторович

Виникнення радіальної сили у вільновихровому нососі.

Герман Віктор Федорович,

Сумський державний університет

23

Диплом
II ступеня

Поліщук
Олександр Володимирович

Удосконалення та дослідження систем керування маніпулятором

мобільної машини «Борекс 2102».

Козлов Леонід Геннадійович,
завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування

Вінницький національний технічний університет

24

Диплом
III ступеня

Середа
Андрій Миколайович

Вибір, покращення методів випробувань та визначення

аеродинамічних характеристик автомобілів зі встановленим додатковим обладнанням.

Абрамов Дмитрій Володимрович, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

25

Диплом
III ступеня

Цифра
Юрій
Юрійович

Покращення вихідних характеристик гідравлічного обертача

планетарного типу шляхом модернізації його розподільної системи.

Волошина Анжела Анатоліївна, професор кафедри мобільних енергетичних засобів

Таврійський державний агротехнологічний університет

26

Диплом
III ступеня

Свінціцький
Антон
Вікторович

Удосконалення конструкції механізму запирання твердопаливного

котла з метою підвищення його економічності.

Ткачук Віталій Павлович, доцент кафедри технології машинобудування

Хмельницький національний
університет

27

Диплом
III ступеня

Букса
Арсен
Андрійович

Обґрунтування параметрів енергетичної ланки «вітротурбіна-

мультиплікатор-електрогенератор» вітроелектричних установок.

Сиротюк Сергій Валерійович, завідувач кафедри енергетики

Львівський національний аграрний університет


Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»

 

28

Диплом
I ступеня

Смоляной
Євгеній
Сергійович

Розробка системи аеротермопресорного охолодження циклового повітря для суднового двигуна транспортного судна.

Коновалов Дмитро Вікторович,

доцент кафедри теплотехніки

Херсонська філія національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова

29

Диплом
II ступеня

Савченко
Сергій
Леонідович

Установка для одержання зрідженого природного газу з початковим

тиском 0,3 МПа.

Калінкевич Микола Васильович,
професор кафедри технічної теплофізики

Сумський державний університет

30

Диплом
III ступеня

Клебан
Ярослав Леонідович

Основні напрямки підвищення ефективності компресорних станцій

газотранспортної системи України.

Мілованов Валерій Іванович,
завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів

Одеська національна академія харчових технологій

31

Диплом
III ступеня

Богза
Леонід
Леонідович

Охолодження повітря на вході газотурбінної установки

термотрансформаторами з акумуляцією холоду.

Радченко Андрій Миколайович,
доцент кафедри кондиціювання та рефрижерації

Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова

 

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ