Лабораторія механічних випробувань матеріалів

 

Проводить:

· механічні випробування металів, неметалів для визначення фізико-механічних властивостей;

· комплексний аналіз придатності матеріалу деталей і конструкцій, правильності проведення зміцнювальної обробки.

Гідравлічний прес МС-500.

Максимальний тиск у 500кН. Проводяться випробування матеріалів на стискання з регульованим тиском. Використовується також для пластичної обробки матеріалів

Технічні характеристики:

Діапазони вимірювання, кН: 20…200, ціна поділки 0,4; 50…500, ціна поділки 1,0.

Розміри опорних пліт, мм: 320 х 320

Висота робочого простору (відстань між опорними плитами), не менш, мм: 360

Ширина робочого простору, мм: 340

Коливання показників, %: не більш 0,2 вимірюваного навантаження

 

Розривна машина УММ-5.

Призначена для статичних випробувань матеріалів на розтягнення, стискання.

Технічні характеристики:

Найбільше навантаження, кгс: 500

Граничні значення шкали деформування, мм: 0...200

Ціна поділки шкали деформування, мм: 1

Найбільша відстань, мм

- між опорами при випробуванні на стискання: 150

- між захватами при випробуванні на розтягування: 650

Відстань між колонами, мм: 250

Найбільша похибка показників, від %: ±1

 

Машина випробування на втомну міцність (витривалість) УБМ.

Критерієм оцінки опору втомі є межа витривалості. Машина типу УБМ слугує для випробування круглих зразків що обертаються на згинання з метою визначення межі витривалості при знакозмінних циклах навантаження.

Технічні характеристики:

Найбільший згинальний момент, кгс·см: 400

Похибка показників навантаження, від вимірюваної  величини, %: ±3

Частота зміни навантаження, цикл/хв: 2000...6000

Діаметр зразка, мм: 8

Довжина зразка, мм: 226, 160

 

Машина випробування на ударну в'язкість КМ-30:

Копер маятниковий типу КМ-30 призначений для випробувань зразків з металів і сплавів на ударний вигин при нормальній температурі.  Принцип дії ґрунтований на визначенні роботи, витраченої на руйнування зразка, вільно встановленого на двох опорах, вироблюваної маятником, що вільно падає.

Технічні характеристики:

· Діапазони вимірів 30...240, 15...120 Дж.

· Швидкість руху маятника у момент удару 5...5,5 м/с.

· Відстань між губками опори 40...120 мм.

 

Машини для визначення твердості (твердоміри):

Дозволяє отримувати дані про твердість металів (матеріалів), що косвенно показує більшість фізико-механічних властивостей. Визначаємо твердість за методом Роквела, Бринеля, Вікерса, а також мікротвердість

 

Універсальна машина тертя УМТ-1 ("Унітриб").

Машини тертя призначені для вивчення процесів тертя і викликаного тертям зносу, властивостей мастильних і фрикційних матеріалів при кімнатних і при підвищених температурах  тощо. Дозволяє проводити випробування за чотирма схемами: диск-палець; втулка-втулка; втулка-вал (ковзання, рух, зворотньо - коливальний рух). На машині можна випробовувати  полімерні матеріали, метали, сплави, порошкові і композиційні матеріали. Можливе отримання залежностей коефіцієнта тертя і інтенсивності зношування матеріалів від температури і навантаження при терті без мастила і терті з граничним мастилом.

Технічні параметри:

Навантаження на зразки, Н: 200...4000

Діапазон змін моменту сил тертя, Н·м: 200...4000

 

Машина випробування на тертя СМТ-1.

Призначена для випробування металів, сплавів, композиційних матеріалів і жорстких конструкційних пластмас на тертя і зношування за трьома схемами: диск-диск; диск-колодка; вал-втулка. Можливе проведення випробувань в різних середовищах як в режимі тертя кочення без проковзування, так і за наявності проковзування.

Технічні характеристики:

Межа плавного регулювання частоти обертання шпинделя, об/хв: 75...1500

Навантаження на зразки, Н: 200...5000

Діапазон виміру моменту від сил тертя, Н·м: 1,0...20

 

 

Прокатні валки

Призначені для прокатування листових заготівок з кольорових металів, сплавів, неметалічних матеріалів  з твердістю, нижчою НВ150

Технічні характеристики:

Максимальн ширина вхідної заготівки, мм 300

Макисмальна товщина вхідної заготівки, мм 8

Максимальна довжина заготівки, мм 300

Діаметр валків, мм 360

 

 

 

 

Наступна лабораторія →

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ