МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р. на базі Сумського державного університету буде проводитися:

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

 

     Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

1. Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

2.1 Проблеми міцності машин.

2.2 Вібрації та вібродіагностика машин.

2.3 Задачі розрахунку опор і ущільнень відцентрових машин.

2.4 Комп’ютерне моделювання механічних систем.

 

3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики.

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика.

 

5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

     На конкурс приймаються роботи до 15 лютого 2018 р. у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного вищого навчального закладу.

     Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році».

     Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

     Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 17 по 19 квітня 2018 р. у формі наукової конференції.

     Інформація про програму науково-практичної конференції, місце, умови проведення та проживання, транспортне сполучення опубліковані на сайті.

 

Вимоги до  оформлення наукових робіт:
 (п.4, 5, витяг з Наказу МОН про Положення)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

 

 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

 

     У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

 

1. Наказ МОН про Положення

2. Наказ МОН про Проведення

3. Наказ СумДУ

4. Інформаційний лист

 

Контактні особи:

 

Зав. кафедри ПМ та ТКМ – д. т. н., проф. Дядюра Костянтин Олександрович,

тел. +38 (095) 608 30 85.

 

   Секретар комісії – к. т. н., доцент кафедри ПМ та ТКМ Харченко Надія Анатоліївна

тел. +38 (099) 720 46 88.

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Проїзд до Сумського державного університету:

- від Залізничного вокзалу

- від Автовокзалу

Схема розташування корпусів СумДУ

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
з групи спеціальностей «Машинознавство» 

(конкурс проводився згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 
від 20.10.2016 р.)

 

           ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Машинознавство», який відбувся 28 – 30 березня 2017 року в стінах Сумського державного університету, об’єднав 60 студентів з різних куточків України та їх керівників, що приїхали до Сум. У цілому ж, цього року галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 171 студентської наукової роботи, які надійшли з 42 вищих навчальних закладів. Таким чином, проведений захід охопив величезну кількість наукової еліти: 196 студентів та 152  їх керівника.  
            На урочистому відкритті присутніх привітали д-р фіз.-мат. наук, проф., проректор із наукової роботи Чорноус Анатолій Миколайович та канд. техн. наук, доц., декан факультету технічних систем та енергоефективних технологій Гусак Олександр Григорович. Із побажаннями перемоги виступив також д-р техн. наук, проф., зав. кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів й голова секції «Матеріалознавство» Дядюра Костянтин Олександрович, адже саме кафедра «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» уже вкотре стала організатором даного заходу. Було наголошено, що Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із групи спеціальностей «Машинознавство» проводиться з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи, згуртування і творчого піднесення студентів технічних ВНЗ України.
     Свої роботи учасники представили у форматі науково-практичної конференції відразу в шести секціях: «Матеріалознавство», «Технологія машинобудування», «Динаміка та міцність машин», «Прикладне машинознавство», «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати» та «Модифікація поверхні». Оцінку робіт студентської наукової еліти здійснювали 33 члени галузевої конкурсної комісії за такими критеріями: обґрунтування актуальності дослідження, якість інтерпретації результатів, використання сучасних методів обробки даних, повнота розкриття проблеми, змістовність і обґрунтованість висновків, якість представлених результатів. Місця визначалися відкритим голосуванням членів конкурсної комісії. 
         Цього року галузева конкурсна комісія з величезної кількості претендентів на перемогу відібрала 42 проекти, які удостоїлись дипломів I, II та III ступенів. (Переможці конкурсу)
Організатори конкурсу подбали про те, аби поїздка до Сум запам’яталася учасникам не тільки напруженими виступами та дискусіями, а й різноманітними екскурсіями. Першого дня на гостей чекали – екскурсія бібліотекою СумДУ та поїздка до Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. Харитоненка, де була проведена екскурсія кафедрою військової підготовки СумДУ, а заодно всі охочі змогли насолодитися стрільбою в лазерному тирі. Другого дня відбулися інші дві цікаві й пізнавальні екскурсії – на одне з провідних підприємств Сумщини АТ «Технологія» та піша екскурсія пам’ятними місцями Сум (в якій особливу атмосферу створив професійний гід агенції промоції «Суми». Приємним завершенням дня стала дружня вечеря членів галузевої конкурсної комісії й керівників наукових робіт та інтеграційна вечірка для студентів.
       Маємо надію, що використавши майже ввесь вільний час для знайомства з СумДУ та містом, активного спілкування з ровесниками, наші гості ні на хвилину не пошкодували. А ще, про участь в конкурсі їм завжди нагадуватимуть дипломи, грамоти та заохочувальні подарунки, які були вручені всім учасникам. 
          Наука – то нелегка справа й оргкомітет конкурсу вдячний учасникам за те, що вони розвивають її, роблячи все нові й нові відкриття, які, можливо, зможуть бути корисними для нашої держави. Ми сподіваємось, що підсумкова науково-технічна конференція сприятиме співпраці молодих учених-машинознавців і розвитку перспективних зв’язків творчої студентської молоді.
 

Фотозвіт конкурсу

Програма підсумкової науково-практичної конференції

Фотоальбом конкурсу 2017

 

 

 

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ