Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва підрозділу (за основним місцем роботи) 

Керівник робочої проектної групи (гарант освітньої програми):

1. Марченко С.В

К.т.н., 05.02.01 – матеріалознавство

Доцент

Доцент кафедри прикладного матеріалознавства і ТКМ

Члени робочої проектної групи:

1. Гапонова О.П.

К.т.н, 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском

Доцент

Доцент кафедри прикладного матеріалознавства і ТКМ

2. Берладір Х.В.

К.т.н., 05.17.06 – технологія полімерних та композитних матеріалів

-

Старший викладач кафедри Прикладного матеріалознавства і ТКМ

 

 

Сумський державний університет,
Кафедра прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів,
Центральний корпус, аудиторія Ц-202,
вул. Римського-Корсакова 2,
м. Суми, Україна, 40007


Телефон: +38 0542-64-09-49
E-mail: info@pmtkm.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua