Дифузійна металізація сталей та твердих сплавів

(Куратори напряму: к.т.н., ст. викл. Дегула Андрій Іванович, к.т.н., ст. викл.Харченко Надія Анатоліївна)

 

У сучасній промисловості при вирішенні проблеми підвищення експлуатаційних властивостей  деталей машин, штампів та інструменту великого значення набувають розроблення та впровадження нових технологічних процесів з нанесення захисних зносостійких покриттів.

У теперішній час використовується велика кількість методів нанесення на вироби різноманітних покриттів. Кожен із них, маючи певні особливості, забезпечує отримання покриттів, які відрізняються за складом, структурою, щільністю і комплексом корисних властивостей. Слід зазначити, що дифузійні покриття на відміну від покриттів, отриманих іншими методами, характеризуються поєднанням стабільності властивостей в різних умовах експлуатації, високою адгезією з основою за рахунок значного проникнення насичуючих елементів в основу, а елементів основи в покриття.

На основі устаткування, що  розроблене в НТУУ «КПІ», на нашій кафедрі ведеться робота зі створення установки дифузійної металізації, яка дозволить отримувати одношарові та багатошарові комплексні карбідні і нітридні покриття.

 

На сьогоднішній день дані, що до отримання комплексних багатошарових карбідних, нітридних, карбооксидних покриттів методом послідовного насичення в одному технологічному циклі, мають обмежений характер. Безумовний інтерес представляють покриття з гетерогенною структурою, які поєднували б в собі високу твердість карбідів і корозійну - та жаростійкість оксидів. Дослідження в області отримання комплексних багатошарових дифузійних покриттів на основі карбідів і оксидів Ti, Cr, V в закритому реакційному просторі є перспективними.  Визначення структури, складу,  властивостей захисних покриттів дозволить підійти до створення технологій нового покоління.Наступний напрямок →

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ