МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1010 від 18.09.2018 року на базі Сумського державного університету буде проводитися: 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

 

     Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

1. Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

2.1 Проблеми міцності машин.

2.2 Вібрації та вібродіагностика машин.

2.3 Задачі розрахунку опор і ущільнень відцентрових машин.

2.4 Комп’ютерне моделювання механічних систем.

 

3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики.

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика.

 

5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

     На конкурс приймаються роботи до 10 лютого 2019 р. (за поштовим штемпелем) у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного закладу вищої освіти.

     Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році».

     Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у конкурсі  не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду (обов’язково із зазначенням причин).

     Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 02 по 04 квітня 2019 р. у формі наукової конференції.

     Інформація про програму науково-практичної конференції, місце, умови проведення та проживання, транспортне сполучення будуть опубліковані на сайті. 

 

Вимоги до  оформлення наукових робіт:

 (п.4, 5, витяг з Наказу МОН про Положення)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

 

 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

 

     У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

 

1. Наказ МОН про Положення

2. Наказ МОН про Проведення

3. Наказ СумДУ

4. Інформаційний лист

 

 

 

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ