Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з групи спеціальностей "Машинознавство"

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Машинознавство» (далі – Конкурс), який, відповідно до наказу МОН України № 1193 від 21.10.2014 року буде проводитись на базі Сумського державного університету з групи спеціальностей «Машинознавство» з розподілом на такі секції:

1. Секція «Матеріалознавство», яка включає питання: про матеріалознавство, тертя та зношування в машинах та діагностики матеріалів і конструкцій.

2. Секція «Прикладне машинознавство», яка включає питання: дослідження, проектування та експлуатації насосного та компресорного обладнання.

3. Секція «Технологія машинобудування».

4. Секція «Динаміка та міцність машин».

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на адресу Сумського державного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3 робіт на конкурс з ВНЗ на кожну секцію), оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

- до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;

- прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);

- в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;

- на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;

- до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;

- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Регламент проведення Конкурсу:

        - подання робіт на конкурс (за поштовим штемпелем) до 15 березня 2015 р.;

        - підведення підсумків першого туру Конкурсу (заочного рецензування робіт) до 20 березня 2015 р.;

        - направлення запрошень для участі у другому турі Конкурсу (очного) (у тому числі електронною поштою) до 27 березня 2015 р.;

        - проведення другого туру Конкурсу у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці) 14-16 квітня 2015 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт.

Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції,  бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо надати свої пропозиції щодо участі представників вищого навчального закладу у роботі конкурсної комісії не пізніше 10 березня 2014 р.

 

Роботи надсилати за адресою:

Галузевій конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з групи спеціальностей «Машинознавство»

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2

м. Суми

40007

 

Контактна інформація:

+38(0542)64-09-49

095 6083085

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дядюра Костянтин Олександрович

 

 

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ,

рекомендованих до захисту

на підсумковій науково-практичній конференції

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 н. р.

з групи спеціальностей «Машинознавство»

14 -16 квітня 2015 р.

 

Секція «Матеріалознавство»

Автор роботи

(ПІБ)

Назва роботи

Науковий керівник

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Сумський державний університет (м. Суми)

1

Вишегородцева
Марія
Євгенівна

Вплив умов формування політетрафторетиленових композитів на їх властивості

Будник Анатолій Федорович,  
к.т.н., доц. каф. прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

2

Лісовенко
Маргарита
Олександрівна

Наноструктурні покриття TiN, MoN та TiN/MoN та їх характеристики

Погребняк Олександр Дмитрович,
д.ф.-м.н., проф. зав. каф. наноелектроніки

3

Шостак
Марина
Миколаївна

Левковець
Карина
Олегівна

Дослідження особливостей структуроутворення при термомеханічній обробці порошкового мідно-титанового матеріалу

Гапонова Оксана Петрівна,
к.т.н., доц.. каф. прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів

Сумський національний аграрний університет (м.Суми)

4

Самойленко
Андрій
Олександрович

Удосконалення технології підвищення довговічності шнеків центрифуг для обробки стічної води

Тарельник В’ячеслав Борисович,
д.т.н., проф., зав. каф. технічного сервісу

5

Дудник
Олег
Іванович

Підвищення довговічності робочих органів подрібнювачів кормів

Тарельник В’ячеслав Борисович,
д.т.н., проф., зав. каф. технічного сервісу

6

Осокін
Сергій
Сергійович

Удосконалення технології захисту гнучких елементів пружних муфт від фретинг-корозії

 

Тарельник В’ячеслав Борисович,
д.т.н., проф., зав. каф. технічного сервісу

Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)

7

Шевіньонова
Вероніка
Дмитрівна

Армування, як метод підвищення конструктивної міцності підкранових рейок важконавантаженних ділянок машинобудівних підприємств

Хохлова Тетяна Станіславівна,
к.т.н., доц. каф. термічної обробки металів
ім. К.Ф.Стародубова

8

Швець
Павло
Юрійович

Формування структури, фазового складу та властивостей високохромистого чавуну марки 280Х32Н3Ф в процесі зносу тертям

Куцова Валентина Зіновіївна
д.т.н., проф., зав. каф. матеріалознавства
ім. Ю.М. Тарана-Жовнира

Луцький національний технічний університет (М.Луцьк)

9

Самчик
Наталія
Миколаївна

Вплив силових полів на процеси структурування епоксиполімерів

Кашицький Віталій Павлович,
к.т.н., доц., доц. каф. матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування

Національний авіаційний університет (м. Київ)

10

Кущинський
Андрій Олександрович,

Ющенко
Ольга
Анатоліївна

Зносостійкі багатошарові градієнтні електролітичні покриття для зміцнення та відновлення деталей вузлів тертя

Корнієнко Анатолій Олександрович,
к.т.н., доц. каф. машинознавства

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук)

11

Приходько
Михайло
Вікторович

Оптимізація режимів напайки твердосплавного інструменту в машинобудуванні

Хасанов Ахат Тагірович,
к.т.н, доц. каф. механіка та матеріалознавство

 

 

Секція «Технологія машинобудування»

Автор роботи

(ПІБ)

Назва роботи

Науковий керівник

(ПІБ, науковий ступінь,

вчене звання, посада)

Сумський державний університет (м. Суми)

1

Родін
Ілля
Сергійович

Інтегрована технологія виготовлення зубчастих коліс

Осадчий Ігор Олегович,
аспірант каф. ТМВІ,

Криворучко Дмитро Володимирович,
д.т.н., доц., доц. каф. ТМВІ

2

Діденко
Євгеній
Вікторович

Підвищення точності обробки отворів з переривчастими поверхнями

Залога Вільям Олександрович,
д.т.н., проф., зав. каф. ТМВІ

3

Богдан
Валерія
Ростиславівна

Інтенсифікація механічної обробки деталей типу важелів

Іванов Віталій Олександрович,
к.т.н., доц., доц. каф. ТМВІ

ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг)

4

Балан
Олександр
Миколайович

Исследование несущей способности кольцевых гидростатических опор тяжелых токарно-карусельных станков

Аралкін Анатолій Сергійович,
к.т.н., доц., доц. каф. технології машинобудування

5

Петров
Сергій
Олександрович

Забезпечення розмірної стійкості інструмента при обробці великогабаритних деталей оболонкового типу з твердосплавним покриттям поверхонь підвищеної точності

Цивінда Наталія Іванівна,
к.т.н., доц., доц. каф. технології машинобудування

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)

6

Солнцев
Олексій
Васильович

Реалізація системи числового керування приводами маніпуляторів в середовищі LABVIEW

Дем’яненко Анатолій Сергійович,
асистент каф. конструювання верстатів та машин

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

7

Шворінь М.С.

Технологія зміцнення сталевих деталей обкатуванням їх роликами

Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., асистент
Баранова Олена Володимирівна, асистент

 

 

Секція «Динаміка та міцність машин»

Автор роботи

(ПІБ)

Назва роботи

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Сумський державний університет (м.Суми)

1

Шулумей
Антон Володимирович

Напружено деформований стан анізотропного криволінійного бруса при згинанні з урахуванням ідеального і неідеального контакту між шарами

Верещака Сергій Михайлович,
д.т.н., проф., проф каф. опору матеріалів і машинознавства

2

Василевський
Валентин Олександрович

Дослідження впливу сегментних підшипників на стійкість і динаміку роторів турбокомпресорів

Симоновський Віталій Іович,
д.т.н., проф., проф. каф. загальної механіки та динаміки маашин

3

Нішта
Богдан Володимирович

Дослідження напружено-деформованого стану робочих коліс відцентрових машин

Марцинковський Володимир Альбінович,
д.т.н., проф., проф. каф. загальної механіки та динаміки маашин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

4

Черпаков
Пилип
Павлович

Розробка методів розв’язання гідродинамічної задачі для підшипника ковзання

Аврамов Костянтин Віталійович,
д.т.н., проф., проф. каф. газогідромеханіки та тепло-масообміну

5

Марусенко
Олексій Миколайович

Визначення критичних швидкостей модельного ротора в пружних опорах за допомогою комп’ютерної системи інженерного аналізу

Мартиненко Геннадій Юрійович,
к.т.н., доц., доц. каф. динаміки та міцності машин

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

6

Стаканов
Андрій
Денисович

Комп’ютерне моделювання та чисельний аналіз ортопе-дичного пристрою для фіксації переломів кісток передпліччя

Лимаренко Олександр Михайлович,
к.т.н., доц. каф. Динаміка, міцність машин та опір матеріал

7

Туз
Юрій
Валерійович

Синтез обертальної пружної опори маху лопаті вітродвигуна на основі пружної муфти

Сидоренко Ігор Іванович,
д.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів)

8

Власенко Олександр
Васильович,

Буленок
Ганна Олександрівна

Дослідження впливу параметрів веретена та намотувального механізму крутильного модулю машини КОЭ-315 ІКМ на їхні динамічні характеристики

Акимов Олександр Олександрович,
к.т.н., с.н.с., доц. каф. машин і апаратів легкої промисловості

Пилипенко Олег Іванович,
д.т.н., проф., зав. каф. основ конструювання машин

Київський національний університет будівництва та архітектури (м. Київ)

 9

Римар
Тарас Олександрович

Дослідження динаміки руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу

Паламарчук Дмитро Анатолійович,
к.т.н., доц. каф. основ професійного навчання

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (м. Полтава)

10

Шевчук Микола Миколайович

Холодков Роман Тимурович

Дослідження стійкості елементів деталей машин раціональних складених перерізів

Кондель Володимир Миколайович,
к.т.н., доц. каф. виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

Національна металургійна академіяУкраїни (м. Дніпропетровськ)

11

Сафронов Дмитро Сергійович

Розрахунок нової конструкції зварновальцованих канатних блоків методом кінцевих елементів

Василенко Володимир Миколайович,
ст. викл. каф. прикладної механіки

 

 

Секція «Прикладне машинознавство»

Автор роботи (ПІБ)

Назва роботи

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

Сумський державний університет  (м.Суми)

1

Божок
Артем Іванович,
 

Токар
Юрій Ігорович

Нові підходи до вирішення питання про підвищення напірності ступеня динамічного насоса

Ковальов Ігор Олександрович,
к.т.н., проф., зав. кафедри прикладної гідроаеромеханіки

2

Заїкіна Марина Леонідівна

Підвід осьового хімічного насоса

Матвієнко Ольга Анатолвїівна,
к.т.н., асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

3

Дубинський Владислав Віталійович

Дослідження відцентрових компресорів

Калінкевич Микола Васильович,
к.т.н., доцент, доцент кафедри технічної теплофізики

Українська державна академія залізничного транспорту (м.Харків)

4

Миланченко Роман Валерійович

Визначення стану гідросистем БКВРМ на стадії проектування та в умовах їх функціонування

Ремарчук Микола Парфенійович,
проф., д.т.н., проф. каф. БКВРМ

Одеська національна академія харчових технологій  (м.Одеса)

5

Волошин Олександр Дмитрович

Розробка та дослідження малих холодильних компресорів, працюючих на СО2

Мілованов Валерій Іванович,
проф., д.т.н., зав.каф. компресорів

6

Мельник Павло Миколайович

Перспективи застосування аміаку в якості альтернативного холодильного агенту для малих холодильних компресорів

Мілованов Валерій Іванович,
проф., д.т.н., зав.каф. компресорів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків)

7

Богус
Юлія
Юріївна,

Рємєтова Анжеліка Хємраївна

Параметричні дослідження пасивних гідравлічних гасителів пульсацій тиску

Андренко Павло Миколайович,
проф., д.т.н., проф. каф. Гідропневмоавтоматика та гідропривод

8

Литвиненко Ярослава Сергіївна

Розробка і дослідження пневмоавтомата для запре совки заживних втулок

Седач Віктор Валентинович,
проф., к.т.н., доц. каф. Гідропневмоавтоматика та гідропривод

 

Програма підсумкової науково-практичної конференції

 

Фотозвіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції

 

Проїзд до Сумського державного університету:

- від Залізничного вокзалу

- від Автовокзалу

Схема розташування корпусів СумДУ

 

 

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ