Новини кафедри ПМ і ТКМ

 

 

 

Поселення учасників конкурсу - готель-гуртожиток СумДУ “Олімпійський” 

м.Суми, вул. Прокоф’єва 38/2, тел. (0542) 66-50-65, (050) 036-13-91. 

 

Вартість проживання:

1. люкс: 592,9 грн,
2. 2-х місн. - 290,4 грн (на одного чол);
3. 2-х місн. - 198,44 грн (на двух чол);
4. 3-х місн. - 121 грн (на одного чол).
 

 


 
На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна
комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:
 

№ з/п

Диплом

(I ступеня,

II ступеня,

III ступеня)

Прізвище, ім'я,

по батькові студента

Назва студентської наукової роботи

Прізвище, ім'я, по батькові, посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу


Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів»

 

1

Диплом
I ступеня

Мирошник
Максим
Олегович

Поведінка поверхонь алюмінієвих та титанових сплавів під впливом

стаціонарних потоків іонів аргону та гелію.

Гірка Олексій Ігорович,
ст. наук. співробітник науково-дослідної частини ФТФ

Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна

2

Диплом
I ступеня

Голофост
Максим
Сергійович,


Пономаренко
Лілія
Анатоліївна

Дослідження складу, структури та властивостей марагенової сталі.

Руденко Лідія Федорівна, старший викладач кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

3

Диплом
IІ ступеня

Шнайдер
Валентин Володимирович,


Рябоштан
Валентин Анатолійович

Формування захисного покриття на ливарному магнієвому сплаві МЛ5

методом мікродугового оксидування.

Білозеров Валерій Володимирович,
завідувач кафедри матеріалознавства

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

4

Диплом
IІ ступеня

Куліш
Сергій
Сергійович

Підвищення довговічності та зносостійкості деталей об’ємного

гідроприводу зміцнених новим сплавом Ti-Cr-N, нанесеного

плазмовим методом.

Глушкова Діана Борисівна,
завідувач кафедри технології металів та матеріалознавства
ім. Петриченко А. М.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

5

Диплом
IІ ступеня

Орловський

Іван
Віталійович


Марчук

Тетяна

Анатоліївна

Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених

дискретними органічними волокнами.

Садова Оксана Леонідівна,
ст. викладач кафедри матеріалознавства

 

Луцький національний технічний університет

6

Диплом
IІI ступеня

Пилявська
Ілона
Володимирівна


Андрійченко
Тетяна
Сергіївна

Жаростійкість сталі У8А з багатокомпонентними

хромотитаноалітованими покриттями.

Лоскутова Тетяна Володимирівна,

доцент кафедри металознавства та термічної обробки

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

7

Диплом
IІI ступеня

Шумило
Єгор
Олександрович

Забезпечення зносостійкості робочих елементів коренерізок

технологічними методами.

Думанчук Михайло Юрійович,
старший викладач кафедри технічного сервісу


 

Сумський національний аграрний університет

8

Диплом
IІI ступеня

Перерва
Валентина

Іванівна

Дослідження впливу активних добавок на властивості ливарних

алюмінієвих композиційних сплавів для автомобілебудування.

Говорун Тетяна Павлівна,

доцент кафедри прикладного матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів

Сумський державний університет

9

Диплом
IІІ ступеня

Риковець
Злата
Мирославівна

Структурні дослідження термоелектричного сплаву TmNiSb.

Богун Лідія Ігорівна,
доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

Національний університет «Львівська політехніка»


Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»

 

10

Диплом
I ступеня

Мерецька
Кароліна Олександрівна

Дослідження напружено-деформованого стану зварних швів вітро-енергетичних установок.

Гречка Ірина Павлівна,

доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

11

Диплом
II ступеня

Точилін
Антон
Олексійович

Обґрунтування параметрів вертикального валкового млина для

виробництва пиловугільного палива.

Ковязін Олексій Сергійович,

ст. наук. співробітник кафедри металургійного обладнання

Запорізька державна інженерна академія

12

Диплом
II ступеня

Мазур
Станіслав Васильович

Удосконалення конструкцій та обґрунтування параметрів

торцевих ущільнень підвищеної герметичності.

Стрілець Володимир Миколайович,

професор кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

Національний університет водного господарства та природокористування

13

Диплом
III ступеня

Стремоухов
Денис
Олегович

Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану

робочих коліс відцентрового компресора з дефектами.

Гудков Сергій Миколайович,
доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин

Сумський державний університет


Секція «Сучасні технології промислового виробництва»

 

14

Диплом
I ступеня

Колос
Віталій Олександрович,


Кононович
Віталій Миколайович

Експериментальні дослідження верстатного пристрою для

багатокоординатної обробки деталей типу важелів.

Іванов Віталій Олександрович, доцент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Сумський державний університет

15

Диплом
I ступеня

Марисик
Сергій Володимирович

Використання методів обчислювальної механіки для

удосконалення експлуатаційних показників робочих органів

м'ясорізальних вовчків.

Штефан Євгеній Васильович,
завідувач кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації

Національний університет харчових технологій

16

Диплом
II ступеня

Соколюк
Ганна Вячеславівна

Підвищення ефективності операцій хонінгування глухих отворів.

Колеснік Василь Михайлович,

старший викладач кафедри технології машинобудування

Одеський національний політехнічний університет

17

Диплом
II ступеня

Цибаков
Сергій Миколайович,


Асанов
Денис
Сергійович

Побудова і дослідження математичної моделі температурного

режиму системи застосування МОР при шліфуванні.

Іванова Лариса Петрівна,

старший викладач кафедри інженерної механіки

Національна академія Національної гвардії України

18

Диплом
III ступеня

Фролова
Наталія
Віталіївна

Дослідження та розробка технології зміцнення обкатуванням

роликами гальмівних шківів.

Марченко Дмитро Дмитрович,
доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу

Миколаївський національний аграрний університет

19

Диплом
III ступеня

Карплюк
Роман
Васильович

Підвищення працездатності відрізних фрез за рахунок

виготовлення круглих компенсаційних отворів.

Балицька Наталія Олександрівна,
доцент кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Житомирський державний технологічний університет

20

Диплом
III ступеня

Чумаченко Олександр Олександрович

Забезпечення довговічності та експлуатаційної надійності

бурового обладнання методами інноваційної технології.

Цивінда Наталія Іванівна,
доцент кафедри технології машинобудування

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

21

Диплом
III ступеня

Нуцубідзе
Коста
Аміранович

Розробка та обгрунтування нової конструкції захватного

пристрою як частини мехатронної системи для рішення технологічної

задачі – транспортування об’єкту маніпулювання типу «вал».

Басова Євгенія Володимирівна,
доцент кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідромневмоавтоматика»

 

22

Диплом
I ступеня

Пузік
Роман
Вікторович

Виникнення радіальної сили у вільновихровому нососі.

Герман Віктор Федорович,

Сумський державний університет

23

Диплом
II ступеня

Поліщук
Олександр Володимирович

Удосконалення та дослідження систем керування маніпулятором

мобільної машини «Борекс 2102».

Козлов Леонід Геннадійович,
завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування

Вінницький національний технічний університет

24

Диплом
III ступеня

Середа
Андрій Миколайович

Вибір, покращення методів випробувань та визначення

аеродинамічних характеристик автомобілів зі встановленим додатковим обладнанням.

Абрамов Дмитрій Володимрович, доцент кафедри технології машинобудування та ремонту машин

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

25

Диплом
III ступеня

Цифра
Юрій
Юрійович

Покращення вихідних характеристик гідравлічного обертача

планетарного типу шляхом модернізації його розподільної системи.

Волошина Анжела Анатоліївна, професор кафедри мобільних енергетичних засобів

Таврійський державний агротехнологічний університет

26

Диплом
III ступеня

Свінціцький
Антон
Вікторович

Удосконалення конструкції механізму запирання твердопаливного

котла з метою підвищення його економічності.

Ткачук Віталій Павлович, доцент кафедри технології машинобудування

Хмельницький національний
університет

27

Диплом
III ступеня

Букса
Арсен
Андрійович

Обґрунтування параметрів енергетичної ланки «вітротурбіна-

мультиплікатор-електрогенератор» вітроелектричних установок.

Сиротюк Сергій Валерійович, завідувач кафедри енергетики

Львівський національний аграрний університет


Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»

 

28

Диплом
I ступеня

Смоляной
Євгеній
Сергійович

Розробка системи аеротермопресорного охолодження циклового повітря для суднового двигуна транспортного судна.

Коновалов Дмитро Вікторович,

доцент кафедри теплотехніки

Херсонська філія національного університету кораблебудування
ім. адмірала Макарова

29

Диплом
II ступеня

Савченко
Сергій
Леонідович

Установка для одержання зрідженого природного газу з початковим

тиском 0,3 МПа.

Калінкевич Микола Васильович,
професор кафедри технічної теплофізики

Сумський державний університет

30

Диплом
III ступеня

Клебан
Ярослав Леонідович

Основні напрямки підвищення ефективності компресорних станцій

газотранспортної системи України.

Мілованов Валерій Іванович,
завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів

Одеська національна академія харчових технологій

31

Диплом
III ступеня

Богза
Леонід
Леонідович

Охолодження повітря на вході газотурбінної установки

термотрансформаторами з акумуляцією холоду.

Радченко Андрій Миколайович,
доцент кафедри кондиціювання та рефрижерації

Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова


Детальніше...

Рейтинговий список робіт, поданих для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2017/2018 н.р. з галузі знань «Механічна інженерія»

  


Секція №1 «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів»

 

№ п/п

Шифр роботи

Заклад вищої освіти

Рецензії

Сума балів

Рішення галузевої конкурсної комісії, щодо захисту на науково-практичній конференції

1

Сплав

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

181

Рекомендується
 

2

Перемога

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

178

Рекомендується
 

3

Автомобіль

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

177

Рекомендується

4

Шпага

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

176

Рекомендується
 

5

Cиня ручка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

171

Рекомендується

6

Зміцнення

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

168

Рекомендується
 

7

МДО

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

144

Рекомендується

8

Структурні дослідження термоелектричного сплаву TmNiSb

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Рецензія 1


Рецензія 2

124

Рекомендується
 

9

Дискретні волокна

Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

124

Рекомендується
 

10

Ауксетик

Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

122

Не рекомендується

11

Алюмінід титану

Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя)

Рецензія 1


Рецензія 2

115

Не рекомендується

12

Брюсселятор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

109

Не рекомендується

13

ДМЮ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

Рецензія 1


Рецензія 2

104

Не рекомендується

14

Титан

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

104

Не рекомендується

15

Корунд

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

100

Не рекомендується

16

Зносостійкість

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

90

Не рекомендується

17

Тепловоз

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

90

Не рекомендується

18

Колесо

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Рецензія 1


Рецензія 2

89

Не рекомендується

19

Тріщиностійкість

Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни)

Рецензія 1


Рецензія 2

89

Не рекомендується

20

Літак

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

87

Не рекомендується

21

Крило

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

87

Не рекомендується

22

Штамп

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

86

Не рекомендується

23

Воднева термообробка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

85

Не рекомендується

24

Модифікована поверхня

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

84

Не рекомендується

25

Руйнування

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

78

Не рекомендується

26

Дифузійний шар

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

75

Не рекомендується

27

Строк служби

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

74

Не рекомендується

28

Лазер

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

74

Не рекомендується

29

Рефлексотерапія

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

73

Не рекомендується

30

Карбід бору

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

70

Не рекомендується

31

ЯМЗ

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

69

Не рекомендується

32

Аустеніт

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

67

Не рекомендується

33

Дерево

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

67

Не рекомендується

34

Соняшник

Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни)

Рецензія 1


Рецензія 2

66

Не рекомендується

35

Метал

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Рецензія 1


Рецензія 2

66

Не рекомендується

36

Матриця

Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

66

Не рекомендується

 


Секції №2 «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»

 

№ п/п

Шифр роботи

Заклад вищої освіти

Рецензії

Сума балів

Рекомендації комісії

1

Переможцям Слава

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

156

Рекомендується

2

Міцність

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

149

Рекомендується

3

Зефір

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

122

Рекомендується

4

Динаміка

Національний університет будівництва та архітектури (м. Київ)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

119

Рекомендується

5

Optimization secrets

Запорізька державна інженерна академія

(м. Запоріжжя)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

115

Рекомендується

6

Прометей

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

111

Не рекомендується

7

Набивка

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

109

Не рекомендується

8

Енергія та міцність

Приазовський державний технічний університет ДВНЗ «ПДТУ»

(м. Маріуполь)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

105

Не рекомендується

9

НУЛП ТММ

Національний університет «Львівська політехніка»

(м. Львів)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

100

Не рекомендується

10

Військова техніка

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

97

Не рекомендується

11

Forging

Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

96

Не рекомендується

12

Верстат

Одеський національний політехнічний університет

(м. Одеса)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

95

Не рекомендується

13

Перемога

Одеський національний політехнічний університет

(м. Одеса)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

94

Не рекомендується

14

Метал-остеосинтез

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

90

Не рекомендується

15

Бабітовий підшипник

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

89

Не рекомендується

16

Локомотив

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

82

Не рекомендується

17

Зубчасте колесо

Донбаська державна машинобудівна академія

(м. Краматорськ)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

79

Не рекомендується

18

Муфта

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

78

Не рекомендується

19

Механіка

Український державний університет залізничного транспорту

(м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

75

Не рекомендується

20

Вал

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

 

72

Не рекомендується

 


Секції №3 «Сучасні технології промислового виробництва»

 

№ п/п

Шифр роботи

Заклад вищої освіти

Рецензії

Сума балів

Рішення галузевої конкурсної комісії, щодо захисту на науково-практичній конференції

1

Важіль

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

175

Рекомендується

2

Відрізна фреза

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Рецензія 1


Рецензія 2

170

Рекомендується

3

Ролики

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

Рецензія 1


Рецензія 2

167

Рекомендується

4

Довговічність

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(м. Кривий Ріг)

Рецензія 1


Рецензія 2

162

Рекомендується

5

Heat

Національна академія національної гвардії України (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

156

Рекомендується

6

Подрібнення

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

156

Рекомендується

7

Хонінгування отворів

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

150

Рекомендується

8

Робототехніка

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

135

Рекомендується

9

Вібрації при свердлінні

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

123

Не рекомендується

10

Зміцнення

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

Рецензія 1


Рецензія 2

121

Не рекомендується

11

Рама БПЛА

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Рецензія 1


Рецензія 2

120

Не рекомендується

12

Робочий цикл

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

120

Не рекомендується

13

Вдосконалення

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(м. Кривий Ріг)

Рецензія 1


Рецензія 2

117

Не рекомендується

14

Хонінгування площин

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

116

Не рекомендується

15

ППД роликом

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Рецензія 1


Рецензія 2

115

Не рекомендується

16

Концентратор

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

Рецензія 1


Рецензія 2

110

Не рекомендується

17

Технологія з’єднання

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

106

Не рекомендується

18

Іонне бомбардування

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

98

Не рекомендується

19

Підвищення стійкості металорізального інструменту

ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(м. Кривий Ріг)

Рецензія 1


Рецензія 2

96

Не рекомендується

20

Фрактал

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Рецензія 1


Рецензія 2

94

Не рекомендується

21

Уніфікація УЗП

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

91

Не рекомендується

22

Interference

Національна академія національної гвардії України (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

90

Не рекомендується

23

Полімер

Національний університет харчових технологій (м. Київ)

Рецензія 1


Рецензія 2

89

Не рекомендується

24

V-belt

Національна академія національної гвардії України (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

87

Не рекомендується

25

ГОІ

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

Рецензія 1


Рецензія 2

87

Не рекомендується

26

Не відривайся

Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя)

Рецензія 1


Рецензія 2

83

Не рекомендується

27

Разом до перемог

Харківський національний автомобіледорожний університет

(м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

83

Не рекомендується

28

Стійкість

ДВНЗ «Приазовський державний технійчний університет»
(м. Маріуполь)

Рецензія 1


Рецензія 2

83

Не рекомендується

29

Калькулятор складу

Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)

Рецензія 1


Рецензія 2

82

Не рекомендується

30

Модуль

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

79

Не рекомендується

31

Грунтообробна техніка

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

Рецензія 1


Рецензія 2

75

Не рекомендується

32

Сир

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Рецензія 1


Рецензія 2

62

Не рекомендується

33

Гексапод

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1


Рецензія 2

60

Не рекомендується

 

 


Секції №4 «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»

 

№ п/п

Шифр роботи

Заклад вищої освіти

Рецензії

Сума балів

Рішення галузевої конкурсної комісії, щодо захисту на науково-практичній конференції

1

Кришталеве джерело

Таврійський державний агротехнологічний університет

(м. Мелітополь)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

155

Рекомендується

2

Ілля Муромець

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

152

Рекомендується

3

Вітроустановка

Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

147

Рекомендується

4

В 25-11

Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

131

Рекомендується

5

Аеродинаміка автомобіля

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

128

Рекомендується

6

Стенд

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

127

Не рекомендується

7

Твердопаливний котел

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

124

Не рекомендується

8

Вихрові пристрої

Національний університет «Одеська морська академія» (м. Одеса)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

122

Не рекомендується

9

Енергія вітру

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

121

Не рекомендується

10

Перекат

Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

120

Не рекомендується

11

Блакитна лагуна

Таврійський державний агротехнологічний університет

(м. Мелітополь)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

119

Не рекомендується

12

Білі вітрила

Таврійський державний агротехнологічний університет

(м. Мелітополь)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

118

Не рекомендується

13

Ромашка

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

116

Не рекомендується

14

Гідродинаміка

Національна металургійна академія України (м. Дніпро)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

116

Не рекомендується

15

Вітромоніторинг

Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

112

Не рекомендується

16

Vihor

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(м. Харків)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

110

Не рекомендується

17

Вітросонячна система

Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

106

Не рекомендується

18

Вакуум

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

91

Не рекомендується

19

ДВЗ-ДВ

 

Сумський державний університет (м. Суми)

Рецензія 1

 

Рецензія 2

81

Не рекомендується

 


Секції №5 «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»

 

№ п/п

Шифр роботи

Заклад вищої освіти

Рецензії

Сума балів

Рішення галузевої конкурсної комісії, щодо захисту на науково-практичній конференції

1

Компресор

Одеська національна академія харчових технологій

Рецензія 1

 

Рецензія 2

162

Рекомендується
 

2

ЗПГ

Сумський державний університет

Рецензія 1

 

Рецензія 2

161

Рекомендується
 

3

Абакум

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Рецензія 1

 

Рецензія 2

159

Рекомендується

4

Термогаз

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Рецензія 1

 

Рецензія 2

157

Рекомендується

5

Акванавт

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Рецензія 1

 

Рецензія 2

150

Не рекомендується

6

Тепловий насос

Одеська національна академія харчових технологій

Рецензія 1

 

Рецензія 2

126

Не рекомендується

7

Турбогенератор

Національний університет кораблебудування

ім. адм. Макарова

Рецензія 1

 

Рецензія 2

111

Не рекомендується

8

ПРК

Сумський державний університет

Рецензія 1

 

Рецензія 2

108

Не рекомендується

9

Дизель-потяг

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Рецензія 1

 

Рецензія 2

105

Не рекомендується

15

База

ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»

Рецензія 1

 

Рецензія 2

104

Не рекомендується

10

Когмод

Національний університет кораблебудування

ім. адм. Макарова

Рецензія 1


Рецензія 2

103

Не рекомендується

11

Охолоджувач КС

Сумський державний університет

Рецензія 1


Рецензія 2

102

Не рекомендується

12

СЕУ

Одеська національна академія харчових технологій

Рецензія 1


Рецензія 2

101

Не рекомендується

14

Термоелектрика

ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»

Рецензія 1


Рецензія 2

101

Не рекомендується

13

Електро

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Рецензія 1


Рецензія 2

100

Не рекомендується

16

Яхта

ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості»

Рецензія 1


Рецензія 2

100

Не рекомендується

 


Кубок СумДУ 2016 з перегонів радіокерованих моделей човнів

17-18 грудня 2016 р. у басейні  готелю «Олімпійський» відбулися змагання радіокерованих моделей човнів у класах «Eco mini» та   «Eco mini team». 

Змагання були організовані викладачем кафедри ПМіТКМ Руденко П.В. за підтримки факультету ТеСЕТ та ректорату СумДУ.

 

 
У змаганнях прийняли участь спортсмени – команди міст Глухів, Полтава, Київ, Харків та Суми.
Змагання проводили за правилами Міжнародної Федерації судномодельного спорту ( Naviga), адаптованих до басейну. За ними кожний учасник повинен був пройти найбільшу кількість «кругів» за 6 хв. У класах  «Eco mini» серед спортсменів-юніорів перемогу здобув майстер спорту           Борщ Дмитро із м. Глухів. Його результат 51 коло. 
Серед дорослих фортуна посміхнулася київлянину майстру спорту Міжнародного класу Норкіну Іллі (62 кола).
У «Eco mini team» перемогла команда Злобін Андрій (м. Харків) та Норкін Ілля (м. Київ).
Метою змагань було поширення технічних видів спорту серед молоді.
 

_____________________________________________________________________________

 


З 2017 року кафедра Прикладного матеріалознавства та ТКМ

проводить набір абітурієнтів на перший курс (освітній рівень-бакалавр)

за спеціалізацією 132.1 "Комп’ютерне моделювання та дизайн матеріалів"

 

Підготовка сучасного фахівця з матеріалознавства
тісно пов’язана з комп’ютерним навчанням.

 

   Фахівець повинен вміти застосовувати:
 • Комп’ютерні та інформаційні технології в матеріалознавстві;
 • Комп’ютерні технології управління структурою і властивостями матеріалів;
 • Моделювання технологічних процесів отримання матеріалів;
 • Комп’ютерну обробку результатів досліджень матеріалів;
 • Сучасні методи структурних досліджень.

 

Запрошуємо на навчання!

 


 

Переможці у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань "Механічна інженерія"

 

Фотозвіт

Для учасників конкурсу (фото)

 

Програма підсумкової науково-практичної конференції 

 

Рейтинговий список студентських наукових робіт,
поданих для участі у ІІ турі Конкурсу 

 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р. на базі Сумського державного університету буде проводитися:

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

 

     Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

1. Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

2.1 Проблеми міцності машин.

2.2 Вібрації та вібродіагностика машин.

2.3 Задачі розрахунку опор і ущільнень відцентрових машин.

2.4 Комп’ютерне моделювання механічних систем.

 

3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики.

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика.

 

5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

     На конкурс приймаються роботи до 15 лютого 2018 р. у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного вищого навчального закладу.

     Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році».

     Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

     Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 17 по 19 квітня 2018 р. у формі наукової конференції.

     Інформація про програму науково-практичної конференції, місце, умови проведення та проживання, транспортне сполучення опубліковані на сайті.

 

Вимоги до  оформлення наукових робіт:
 (п.4, 5, витяг з Наказу МОН про Положення)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

 

 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

 

     У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

 

1. Наказ МОН про Положення

2. Наказ МОН про Проведення

3. Наказ СумДУ

4. Інформаційний лист

 

Контактні особи:

 

Зав. кафедри ПМ та ТКМ – д. т. н., проф. Дядюра Костянтин Олександрович,

тел. +38 (095) 608 30 85.

 

   Секретар комісії – к. т. н., доцент кафедри ПМ та ТКМ Харченко Надія Анатоліївна

тел. +38 (099) 720 46 88.

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Проїзд до Сумського державного університету:

- від Залізничного вокзалу

- від Автовокзалу

Схема розташування корпусів СумДУ

 

_______________________________________________________________________________________________

 


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1010 від 18.09.2018 року на базі Сумського державного університету буде проводитися: 

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 з галузі знань «Механічна інженерія»

 

     Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс), який буде проводитись з розподілом на такі секції:

 

1. Секція «Прикладне матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

1.1 Матеріалознавство.

1.2 Термічна та хіміко-термічна обробка матеріалів.

1.3 Тертя та зношування в машинах.

1.4 Діагностика матеріалів і конструкцій.

 

2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

2.1 Проблеми міцності машин.

2.2 Вібрації та вібродіагностика машин.

2.3 Задачі розрахунку опор і ущільнень відцентрових машин.

2.4 Комп’ютерне моделювання механічних систем.

 

3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

3.1 Технологічні методи механічної обробки, їх стабільність і надійність.

3.2 Аналіз і синтез технологічних систем механічної обробки та складання.

3.3 Контроль, управління та діагностика технологічних систем.

 

4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

4.1 Технічна гідромеханіка.

4.2 Гідромашини і гідропневмоагрегати.

4.3 Системи приводів. Елементи і системи гідропневмоавтоматики.

4.4 Технологія і обладнання машинобудівного виробництва.

4.5 Вітроенергетика.

 

5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати», яка включає перспективні напрями наукових досліджень:

5.1 Дослідження, проектування та експлуатації компресорного, холодильного обладнання та пневмоагрегатів.

5.2 Методи термодинамічного аналізу і енергозбереження.

 

     На конкурс приймаються роботи до 10 лютого 2019 р. (за поштовим штемпелем) у кількості не більше трьох робіт на кожну секцію від одного закладу вищої освіти.

     Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №605 від 18.04.2017 р. «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році».

     Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у конкурсі  не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду (обов’язково із зазначенням причин).

     Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 02 по 04 квітня 2019 р. у формі наукової конференції.

     Інформація про програму науково-практичної конференції, місце, умови проведення та проживання, транспортне сполучення будуть опубліковані на сайті. 

 

Вимоги до  оформлення наукових робіт:

 (п.4, 5, витяг з Наказу МОН про Положення)

 

 1. текст друкується шрифтом Times New Roman,
 2. міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14,
 3. аркуш формату А4,
 4. поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
 5. наукова робота повинна мати:
 • титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи),
 • зміст,
 • вступ,
 • розділи,
 • висновки,
 • список використаної літератури
 • анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

 

 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4;
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

 

     У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).

     Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування за наступними критеріями (додаток 2). Одна робота рецензується двома рецензентами. За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

 

1. Наказ МОН про Положення

2. Наказ МОН про Проведення

3. Наказ СумДУ

4. Інформаційний лист

 

Контактні особи:

 

Зав. кафедри ПМ та ТКМ – д. т. н., проф. Дядюра Костянтин Олександрович,

тел. +38 (095) 608 30 85.

 

   Секретар комісії – к. т. н., доцент кафедри ПМ та ТКМ Харченко Надія Анатоліївна

тел. +38 (099) 720 46 88.

   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Проїзд до Сумського державного університету:

- від Залізничного вокзалу

- від Автовокзалу

Схема розташування корпусів СумДУ

 

_______________________________________________________________________________________________

 


Студентська спартакіада!
Нещодавно відбулася студентська спартакіада присвячена святкуванню «Дня матеріалознавця».
Студенти 1 – 5 курсу змагалися між собою у футбол, настільний теніс та шахи.
Вже визначилися переможці серед футболістів і незабаром будуть результати з інших змагань.
Пропонуємо невеличкий фото звіт змагань:

Детальніше...

День спеціальності 2015

Шановні студенти та випускники!

Цього року День спеціальності відмічаемо 11.12.2015

Будемо раді бачити Вас у гарному настрої!


Олімпіада 2015

 
Студенти кафедри ПМіТКМ гідно представили Сумський державний університет і показали, що у Сумах готують кваліфікованих матеріалознавців які готові розвивати науку та реалізувати свої знання на практиці.

Детальніше...

Сторінка 1 з 6

Ми ONLINE !

WEB система СумДУ